Rujuta Diwekar books- In Marathi

Rujuta Diwekar books- In Marathi

Top 2 Books by Rujuta Diwekar-In Marathi वजन कमी करा तेही आपले आवडते पदार्थ खाऊन !!!! मागील महिन्यात मी स्वत:साठी कपडे घेण्यासाठी गेलो होतो, तेव्हा मी माझ्या नेहमीच्या साईजची जीन्स ट्राय करत  होतो. तेंव्हा माझ्या लक्षात आले कि माझे पोट